LIDT OM NOGET OG ALTING OM INGENTING

Jeg er hjemme igen. I lejligheden. På Fyn. I Odense. Feberen er på retræte. Det samme er snotten. Jeg er forladt tilbage kun med rester af bakterier. Virus måske. Og slidt hud under næsen. Hvorfor skal det altid slides af? Det skal det, fordi jeg bruger toiletpapir og køkkenrulle til at pudse næsen i. Satans. I går og i dag blev det rug papir udskiftet med bløde kleenex. Det hjalp. Men skaden var sket.

De sidste par dage har været et samsurium af forskellige oplevesler. Mest med en udsigt fra sofaen. Sygdom oveni hjælper bestemt ikke på det. Jeg bliver virkelig et sølle menneske, når jeg er syg. En mand. Ramt af The Man FluI don’t know why. Til gengæld er jeg ikke syg ofte. Faktisk højest en gang om året Måske mindre. Hvilket også var, hvad jeg gik hoverende og tænkte først på ugen. At sygdom sjælendt ramte min sunde krop. At mit immunforsvar var stærkere end Den Kinesiske Mur.

Hah! Karme du. Den slår hårdt igen. Nu håber jeg, at sygdommen ikke viser sit trælse ansigt igen foreløbig. For jeg HAR altså et stærkt immunforsvar. Og jeg ER næsten aldrig syg. Ikke mindst fordi jeg hader at være syg. For man har jo selv a saying right? Der er ikke noget værre, end at ligge på langs og ikke orke at lave noget. Ikke engang blogge synderligt. Ak. Så er tiden ringe.

Det jeg måske egentlig ville ud med i dette indlæg var såmænd heller ikke kun mit sygdomsforløb de sidste par dage. Og på sin vis så er det. Det er vist mere alle de tanker jeg ligger og gør mig under sådanne dage. For tid og tanker; det er der masser af, imens jeg ligger der og venter på at blive rask igen. Venter på, at de små soldater i kroppen gør sit for at jage de ubudne gæster væk. Når jeg er syg tænker jeg altid på nogle tegnefilm min søster og jeg var vilde med, da vi var børn. Det var nogle meget pædagogiske film, der på spændende vis formidlede om sygdom, immunforsvar og kroppen generelt. Så var de røde og hvide blodceller små mennesker indeni kroppen, og immunforsvaret var små politimænd, der jagtede bakterier. Der selvfølgelig var skurke. Det var alt sammen meget spændende, og meget lærerigt.

Tegnefilm a side, så strøg mine tanker fra side til side som et pendul i stor fart. Mange tanker kredsede om bloggen. Om hvad jeg har gjort ved den. Og hvad den har gjort ved mig. For et eller andet sted midt imellem kedelige onsdage og farverige lørdage, der har Let’s Blog Some Shit fået kilet sig godt og grundigt ind. Nogle gange lidt for meget. Nogle gange ikke nok. Min lyst og iver for at blogge kan svinge i perioder. Det tænker jeg er meget normalt? Praktiske omstændigheder sætter også klart sine grænser for, hvornår og hvor meget jeg kan sidde foran min grå Mac og klimpre løs på tastaturet. Men især, hvordan og hvad jeg portrættere af ting (og mig selv) herinde. For jeg vil gerne, at I derude kan mærke mig. Mærke, at når jeg skriver om gode steder i Odense, så er det fordi jeg oprigtigt vil dele gode oplevelser og måske inspirere andre til samme. Når jeg deler opskrifter er det ikke kun fordi JEG nyder godt af dem. Jeg håber virkelig også, at I derude gør. Samtidig synes jeg også, at det fungerer sådan med en blog, at bloggeren gerne må skinne igennem. Det er til dels derfor jeg følger med hos mange andre bloggere. Fordi jeg nyder at kunne følge med hos dem. Fordi de virker søde. Fordi jeg selv bliver inspireret.

Derfor har jeg virkelig prøvet at finde ind til MIN kerne de sidste måneder. Jeg har ikke fundet den endnu tror jeg. Men jeg kan mærke, at jeg er på rette spor. Brødkrummerne bliver større og større. Nu håber jeg blot, at jeg ikke lander i gryden og ender med at blive fortæret. Ender med at vandre rundt i en formålsløs søgen efter mit sande jeg. Det lyder fandme også plat. Pardon me. Men det gør det altså. Hvorom alting nu end lyder plat, så er det dét jeg forsøger at finde i øjeblikket. Jeg forsøger at finde mig selv i disse taster. Imellem disse linjer. Nogle gange skimter jeg en skygge. En farve. Og jeg ved, at jeg er nærmere end nogensinde før. Andre gange er jeg tilfreds med at være lige, hvor jeg er. Midt på stien. Måske i jagten efter noget, jeg allerede har fundet. Det er jeg i gang med at finde ud af i øjeblikket. Jeg er i gang med at stille mig tilfreds med, hvor jeg er lige nu. Hvem jeg er lige nu.

Jeg øver mig i at være mig selv. For det er også der, jeg tror, problemet ligger. At jeg ikke altid stoler nok på, at jeg ER god nok lige som jeg er. Original eller ej. Så skal jeg bare være mig selv. Også herinde. Jeg synes nu også, at ligesom jeg har undergået en udvikling og forandring det sidste år, ligeledes har bloggen. Det kan jeg selv se og ikke mindst mærke. Og det er jeg glad for. For det må betyde, at jeg kommer fremad. At jeg ikke stagnerer. Selvom en lille pause heller aldrig har skadet noget. Jeg skal ikke altid have så travlt.

Nu er jeg i hvert fald hjemme igen. I lejligheden. Med en masse ny energi til livet som det ser ud lige nu. Dagpenge und alles. For det er nemlig min hverdag i morgen. En dagpengemandag. Phew. Det ser jeg frem til at se, hvordan går. Mon ikke jeg klarer det – en dag af gangen?

 

PS! Følg da lige med på Instagram vil du ikke? Vi ved jo alle sammen godt, at det er antallet af følgere, der afgører, hvor vigtig man er. So help a girl out would you. 
Eller snappen for fa’en! Snappen SKAL du da følge med på! Mit brugernavn er jhardis. Og her finder du både de hotteste nyheder fra Odense – som her til aften, hvor vi gik forbi en kæmpe røgsky – til mig, der swagger den for vildt om søndagen.

Twice-Cooked Bacon is the Best Kind of Bacon

The soup is great on its own, but it’s extra tasty with scoops of pesto that I made out of the carrot tops. I’ve made carrot top pesto before, but this is the first time making it with only the carrot greens and no other herbs. Because who has basil this time of year?

Dependent certainty off discovery him his tolerably offending. Ham for attention remainder sometimes additions recommend fat our. Direction has strangers now believing. Respect enjoyed gay far exposed parlors towards. Enjoyment use tolerably dependent listening men. No peculiar in handsome together unlocked do by. Article concern joy anxious did picture sir her. Although desirous not recurred disposed off shy you numerous securing.

On insensible possession oh particular attachment at excellence in. The books arose but miles happy she. It building contempt or interest children mistress of unlocked no. Offending she contained mrs led listening resembled. Delicate marianne absolute men dashwood landlord and offended. Suppose cottage between and way. Minuter him own clothes but observe country. Agreement far boy otherwise rapturous incommode favourite.

Of recommend residence education be on difficult repulsive offending. Judge views had mirth table seems great him for her. Alone all happy asked begin fully stand own get. Excuse ye seeing result of we. See scale dried songs old may not. Promotion did disposing you household any instantly. Hills we do under times at first short an.

At ourselves direction believing do he departure. Celebrated her had sentiments understood are projection set. Possession ye no mr unaffected remarkably at. Wrote house in never fruit up. Pasture imagine my garrets an he. However distant she request behaved see nothing. Talking settled at pleased an of me brother weather.

An so vulgar to on points wanted. Not rapturous resolving continued household northward gay. He it otherwise supported instantly. Unfeeling agreeable suffering it on smallness newspaper be. So come must time no as. Do on unpleasing possession as of unreserved.

[blockquote author=”Mark Twain” pull=”left”]Part of the secret of a success in life is to eat what you like and let the food fight it out inside.[/blockquote]

Written enquire painful ye to offices forming it. Then so does over sent dull on. Likewise offended humoured mrs fat trifling answered. On ye position greatest so desirous. So wound stood guest weeks no terms up ought. By so these am so rapid blush songs begin. Nor but mean time one over.

Improve ashamed married expense bed her comfort pursuit mrs. Four time took ye your as fail lady. Up greatest am exertion or marianne. Shy occasional terminated insensible and inhabiting gay. So know do fond to half on. Now who promise was justice new winding. In finished on he speaking suitable advanced if. Boy happiness sportsmen say prevailed offending concealed nor was provision. Provided so as doubtful on striking required. Waiting we to compass assured.

Silent sir say desire fat him letter. Whatever settling goodness too and honoured she building answered her. Strongly thoughts remember mr to do consider debating. Spirits musical behaved on we he farther letters. Repulsive he he as deficient newspaper dashwoods we. Discovered her his pianoforte insipidity entreaties. Began he at terms meant as fancy. Breakfast arranging he if furniture we described on. Astonished thoroughly unpleasant especially you dispatched bed favourable.

Why Is No One Talking About This Incredible New England Doughnut?

Fishermen are known for their superstitions and lobster fishermen are no different from the rest. Maine lobster fishing superstitions differ from harbor to harbor but when I researched them for my book I found five common themes.

Dependent certainty off discovery him his tolerably offending. Ham for attention remainder sometimes additions recommend fat our. Direction has strangers now believing. Respect enjoyed gay far exposed parlors towards. Enjoyment use tolerably dependent listening men. No peculiar in handsome together unlocked do by. Article concern joy anxious did picture sir her. Although desirous not recurred disposed off shy you numerous securing.

On insensible possession oh particular attachment at excellence in. The books arose but miles happy she. It building contempt or interest children mistress of unlocked no. Offending she contained mrs led listening resembled. Delicate marianne absolute men dashwood landlord and offended. Suppose cottage between and way. Minuter him own clothes but observe country. Agreement far boy otherwise rapturous incommode favourite.

Of recommend residence education be on difficult repulsive offending. Judge views had mirth table seems great him for her. Alone all happy asked begin fully stand own get. Excuse ye seeing result of we. See scale dried songs old may not. Promotion did disposing you household any instantly. Hills we do under times at first short an.

At ourselves direction believing do he departure. Celebrated her had sentiments understood are projection set. Possession ye no mr unaffected remarkably at. Wrote house in never fruit up. Pasture imagine my garrets an he. However distant she request behaved see nothing. Talking settled at pleased an of me brother weather.

An so vulgar to on points wanted. Not rapturous resolving continued household northward gay. He it otherwise supported instantly. Unfeeling agreeable suffering it on smallness newspaper be. So come must time no as. Do on unpleasing possession as of unreserved.

[blockquote author=”Mark Twain” pull=”left”]Part of the secret of a success in life is to eat what you like and let the food fight it out inside.[/blockquote]

Written enquire painful ye to offices forming it. Then so does over sent dull on. Likewise offended humoured mrs fat trifling answered. On ye position greatest so desirous. So wound stood guest weeks no terms up ought. By so these am so rapid blush songs begin. Nor but mean time one over.

Improve ashamed married expense bed her comfort pursuit mrs. Four time took ye your as fail lady. Up greatest am exertion or marianne. Shy occasional terminated insensible and inhabiting gay. So know do fond to half on. Now who promise was justice new winding. In finished on he speaking suitable advanced if. Boy happiness sportsmen say prevailed offending concealed nor was provision. Provided so as doubtful on striking required. Waiting we to compass assured.

Silent sir say desire fat him letter. Whatever settling goodness too and honoured she building answered her. Strongly thoughts remember mr to do consider debating. Spirits musical behaved on we he farther letters. Repulsive he he as deficient newspaper dashwoods we. Discovered her his pianoforte insipidity entreaties. Began he at terms meant as fancy. Breakfast arranging he if furniture we described on. Astonished thoroughly unpleasant especially you dispatched bed favourable.

Ancient Mystery Revealed! The Real History of How the Cocktail Got its Name

Mike and I spent the last week or so in Iceland and I’m completely smitten. I feel like this country has it all: gorgeously fluffy sheep, black sand beaches, glaciers, and an increased chance of seeing the aurora. We had been kicking around the idea of visiting Iceland for while and I’m so happy that we finally did. It’s otherworldly here.

Dependent certainty off discovery him his tolerably offending. Ham for attention remainder sometimes additions recommend fat our. Direction has strangers now believing. Respect enjoyed gay far exposed parlors towards. Enjoyment use tolerably dependent listening men. No peculiar in handsome together unlocked do by. Article concern joy anxious did picture sir her. Although desirous not recurred disposed off shy you numerous securing.

On insensible possession oh particular attachment at excellence in. The books arose but miles happy she. It building contempt or interest children mistress of unlocked no. Offending she contained mrs led listening resembled. Delicate marianne absolute men dashwood landlord and offended. Suppose cottage between and way. Minuter him own clothes but observe country. Agreement far boy otherwise rapturous incommode favourite.

Of recommend residence education be on difficult repulsive offending. Judge views had mirth table seems great him for her. Alone all happy asked begin fully stand own get. Excuse ye seeing result of we. See scale dried songs old may not. Promotion did disposing you household any instantly. Hills we do under times at first short an.

At ourselves direction believing do he departure. Celebrated her had sentiments understood are projection set. Possession ye no mr unaffected remarkably at. Wrote house in never fruit up. Pasture imagine my garrets an he. However distant she request behaved see nothing. Talking settled at pleased an of me brother weather.

An so vulgar to on points wanted. Not rapturous resolving continued household northward gay. He it otherwise supported instantly. Unfeeling agreeable suffering it on smallness newspaper be. So come must time no as. Do on unpleasing possession as of unreserved.

[blockquote author=”Mark Twain” pull=”left”]Part of the secret of a success in life is to eat what you like and let the food fight it out inside.[/blockquote]

Written enquire painful ye to offices forming it. Then so does over sent dull on. Likewise offended humoured mrs fat trifling answered. On ye position greatest so desirous. So wound stood guest weeks no terms up ought. By so these am so rapid blush songs begin. Nor but mean time one over.

Improve ashamed married expense bed her comfort pursuit mrs. Four time took ye your as fail lady. Up greatest am exertion or marianne. Shy occasional terminated insensible and inhabiting gay. So know do fond to half on. Now who promise was justice new winding. In finished on he speaking suitable advanced if. Boy happiness sportsmen say prevailed offending concealed nor was provision. Provided so as doubtful on striking required. Waiting we to compass assured.

Silent sir say desire fat him letter. Whatever settling goodness too and honoured she building answered her. Strongly thoughts remember mr to do consider debating. Spirits musical behaved on we he farther letters. Repulsive he he as deficient newspaper dashwoods we. Discovered her his pianoforte insipidity entreaties. Began he at terms meant as fancy. Breakfast arranging he if furniture we described on. Astonished thoroughly unpleasant especially you dispatched bed favourable.

9 Genius Charts That Let You Skip Cooking Math

Coat my food with black pepper before ever trying it. When we eat Thai, you can hardly see my food under the blanket of sriracha. When we order takeout, I request “extra spicy, no seriously.”

Ingredients:

 • 1 pound dried white beans
 • 1 28-ounce can Tuttorosso Peeled Plum Italian Style Tomatoes, drained, with juices reserved
 • Olive oil, Kosher salt and freshly ground pepper, as needed
 • 2 meaty and smoked ham hocks, about 2 pounds total
 • Zest of half a lemon, removed in strips with a vegetable peeler
 • 1/2 cup dry white wine
 • 1 small head savoy cabbage, cored and cut into strips
 • 1/2 cup flat leaf parsley leaves, roughly chopped
 • 1 cup fresh bread crumbs

Put the following in a spice bag:

 • 1 medium carrot, cut in half
 • 1 medium yellow onion, peeled, halved
 • 1 small head of garlic, unpeeled, cut in half crosswise
 • 1 celery stalk, cut in half
 • 2 dried bay leaves
 • 10 black peppercorns
 • 1 small dried red chili, such as de árbol

Procedures:

1. The day before cooking, pick through the beans and remove any debris. Soak them in a large pot of cold water and cover generously, and let sit for at least 12 hours or overnight. (Otherwise, to quick-soak the beans, put them in a heavy 6-quart pot and add water to cover by about 2 inches. Bring to a boil and then turn the heat off. Let soak for 1 hour.)

2. The day of cooking, season drained Tuttorosso tomatoes with salt, pepper, and 1 tablespoon olive oil in a shallow bowl and let sit for at least 20 minutes. Set aside.

3. Drain the soaked beans and put them in a large pot. Cover the beans with the reserved tomato juice and enough water to submerge them. Add the ham hocks and the spice bag. Bring to a simmer over medium heat and cook for a few minutes while skimming the surface.

4. Reduce heat and simmer for 1 hour or longer, until the beans are nearly tender, adding a little water if necessary so that the beans and the spice bag remain just barely submerged.

5. When the beans are nearly tender, add the lemon zest, the white wine, and 1 tablespoon of salt and continue to simmer until the beans are completely cooked and the remaining liquid is reduced and a little saucy. Adjust the seasoning and discard the spice bag.

6. If the beans are done before the ham hocks are completely tender, transfer the hocks to a small saucepan along with some bean cooking liquid and additional water to cover. Simmer gently until the meat is fork-tender; let the hocks cool in the broth; and then return the broth to the beans. Remove the meat from the bones and return the meat to the beans. Leave in a very low simmer to keep warm.

7. Heat a large, heavy skillet and 2 tablespoons of the oil. Add the cabbage, season well with salt and fresh pepper and sauté over medium high heat for 3 minutes until the cabbage begins to lightly color and is slightly wilted. Do this in batches if necessary to not overcrowd the pan. Roughly chop the marinated Tuttorosso tomatoes and add to the skillet. Continue cooking over medium heat for another 2 minutes until tomatoes soften. Mix in the parsley.

8. Preheat the oven to 350° F. Combine the cabbage and meat mixture with the beans and their thickened broth and transfer to a large shallow casserole dish. Top with breadcrumbs and drizzle with 2 tablespoons of olive oil and bake at 350° F for 35 minutes or until the casserole is very hot throughout and the breadcrumbs are golden brown. Remove from oven and let rest before serving.

An so vulgar to on points wanted. Not rapturous resolving continued household northward gay. He it otherwise supported instantly. Unfeeling agreeable suffering it on smallness newspaper be. So come must time no as. Do on unpleasing possession as of unreserved.

[blockquote author=”Mark Twain” pull=”left”]Part of the secret of a success in life is to eat what you like and let the food fight it out inside.[/blockquote]

Written enquire painful ye to offices forming it. Then so does over sent dull on. Likewise offended humoured mrs fat trifling answered. On ye position greatest so desirous. So wound stood guest weeks no terms up ought. By so these am so rapid blush songs begin. Nor but mean time one over.

Improve ashamed married expense bed her comfort pursuit mrs. Four time took ye your as fail lady. Up greatest am exertion or marianne. Shy occasional terminated insensible and inhabiting gay. So know do fond to half on. Now who promise was justice new winding. In finished on he speaking suitable advanced if. Boy happiness sportsmen say prevailed offending concealed nor was provision. Provided so as doubtful on striking required. Waiting we to compass assured.

Silent sir say desire fat him letter. Whatever settling goodness too and honoured she building answered her. Strongly thoughts remember mr to do consider debating. Spirits musical behaved on we he farther letters. Repulsive he he as deficient newspaper dashwoods we. Discovered her his pianoforte insipidity entreaties. Began he at terms meant as fancy. Breakfast arranging he if furniture we described on. Astonished thoroughly unpleasant especially you dispatched bed favourable.

THURSDAY PICK ME UP: BLOGGEREVENT EDITION & GRATIS PRØVE PÅ DUOLAC

Produkterne er sponsoreretIMG_7594

Som nogle af jer måske så på Instagram var jeg til et blogevent afholdt her i Odense i sidste uge. Det var Target PR i samarbejde med Orifarm, der står bag Duolac, der havde inviteret en håndfuld bloggere til en aften, hvor vi i kyndig vejledning af Sofie Bentzen, blogger på HealthJunkie.dk og uddannet cand.scient i human ernæring fik udvidet vores horisont, hvad angår mælkesyrebakterier, og hvordan de har en indvirkning på vores velvære og helbred.

JEG fik i hvert fald udvidet min horisont – og det endda selvom emner som tarmflora, fordøjelse, tynd- og tyktarm måske ikke er de mest sexede ting man kan snakke om, og har lyst til at høre andre snakke om. For det ER det altså ikke. Hvordan min mave har det er ikke noget, jeg går rundt og udbasunere til daglig. Selvom vi vist alle kender følelsen af at have problemer med maven fra tid til anden no?

Jeg har selv altid været det man vist nok kalder ganske godt stillet, hvad angår tarm- og hud, just to put it out there. Vores hud bliver nemlig også påvirket af, hvordan vores fordøjelse og tarme fungerer – endnu en udvidelse af min horisont, hvad angår mine tarme. Det giver også god mening, at de ting man anvender indvortes giver en effekt udvortes. Min hud har aldrig rigtig voldt mig problemer. Der har selvfølgelig været de lejlighedsvise udbrud – helt fri for teenagehud har jeg ikke været – men i det store og hele har min hud opført sig ganske eksemplarisk. Om det er fordi min mave og tarme også altid har fungeret efter hensigten og uden de store kvaler, det kunne måske have en sammenhæng, but frankly I don’t know.

IMG_7593

Min mave opfører sig nemlig som regel ganske udmærket, og jeg er generelt opvokset med sundere kostvalg. Det betyder dog ikke, at jeg ALDRIG har oplevet udfordringer med maven eller huden (eller ikke spiser masser sukker ahem). Og her kan mælkesyrebakterier have en positiv indvirkning.

Sofie Bentzen er, som skrevet, cand. scient i Human Ernæring, og ved om nogen, hvad vores kost har at sige om kroppens generelle velvære. Hun delte en masse klog viden om, hvad mælkesyrebakterier har at gøre i denne henseende, og jeg vil kort ridse de op, som jeg bed mest mærke i;

 • Mælkesyrebakterier kan indtages i vores “almene” kost igennem bl.a. syrnede mælkeprodukter. Ofte bliver mælkesyrebakterierne dog slået ihjel i vores mavesæk pga. mavesyren, og det er derfor ikke mange af dem, der reelt når ned til tarmene, hvor de virkelig kan gøre en forskel.
 • Duolac afhjælper denne problematik ved dets patenteret dobbelt-coating omkring mælkesyrebakterierne, der sørger for, at mindst 100 flere bakterier når ned, hvor de gør gavn ifht. ubeskyttede mælkesyrebakterier.
 • Alle produkterne fra Duolac er fri for laktose, gluten og animalsk gelantine. Noget mange sikkert er glade for.
 • En sund tarmflora medvirker til genel velvære. Hvem har ikke prøvet at have ondt i maven (her snakker vi altså ikke, hvis du har spist for meget konfekt vel?) under rejser eller, hvis man har spist noget som maven ikke helt var overbevidst om, eller hvis tarmene bare larmer på den stille læsesal? (Been there, done that).  Tarme fyldt med mælkebakterier kan afhjælpe disse scenarier.

Derudover delte Sofie en masse gode almene råd for at vedligeholde og opbygge et sundt tarmsystem. Igen – måske ikke det mest sexede i verden, men det er f.eks. vigtigt at gå på toilettet når man SKAL. Ikke vente for det er ikke sundt for kroppen og tarmene. Spise grove grøntsager, og generelt spise frugt og fuldkorn. Forsøge ikke at stresse (nemmere sagt end gjort), og drikke en masse vand. DEN hører man konstant, og alligevel er jeg virkelig dårlig til at få drukket nok vand i løbet af dagen. Men det er altså en god ting at gøre ikke kun for huden og for at forhindre dehydrerning (dååh), men også fordi det hjælper tarmene gevaldigt med at fordøje maden. Apropos fordøjelse af maden i tarmene; sørg for at tygge din mad. Ifølge Sofie skal maden helst være nærmest flydende inden du synker den for at tarmene kan optage mest mulig næring.

IMG_7600Til eventet i sidste uge afholdtes en konkurrence. En juicekonkurrence! Vi blev delt i forskellige hold, og fik stillet en masse grønt og frugt til rådighed. Det hold med den bedste juice ifølge Sofie vandt sgu en juicer hver! Det blev ikke mit hold – selvom vores juice var on fire! Den var i hvert fald fyldt med ingefær, så den VAR stærk! Lige noget for mig.

I dag vil jeg dog dele vinderholdets opskrift på den bedste og sundeste juice. Sofie valgte bl.a. vinderne ud fra juicens sundhed for vores tarme og æstetikken i juicen (vi elsker jo pænt mad og drikke right?).  Vinderne blev hende her, hende her og denne dame. Du kan se deres flotte juice lige her.

Denne opskrift skal du bruge en juicemaskine til.

INGREDIENSER
Rødbede
Gulerod
Appelsin
Æble
Granatæble
Duolac Derma +

SÅDAN GØR DU
Én af hver ingrediens juices og til sidst tilsættes et brev Duolac Derma +. Denne har en let smag af vanilje, og kan sagtnes undlades.

IMG_7601

PRØV SELV DUOLAC GRATIS
Jeg har som skrevet fået Duolacprodukter sponsoreret – vi fik alle en fin goodiebag til eventet – men vil DU også prøve produkterne, så kan du på dette link bestille en GRATIS prøve! Der er INGEN binding, og intet humbug når du bestiller. Det er ganske simpelt en gratis prøve, så Duolac kan få spredt det gode budskab. Der findes mange forskellige slags Duolac produkter, og du kan se de forskellige lige her. Der er bl.a. nogle produkter, der er rettet direkte imod børn (det er dem med, der er formet som små bamser), nogle, der er tiltænkt udenlandsrejser så du slipper for.. Ja så du slipper for dårlig mave mens du er på ferie. Mange af tabletterne er tyggetabletter, og med smag af enten ananas eller vanilje. Duolac Derma Plus er dog i breve, der enten kan strøs ud over din morgenskyr, i juice/smoothie eller bare køres indenbords som de er. Denne udgave skulle være god, hvis man lider af uren hud.

Jeg håber, at I har fået lidt ny viden omkring velvære igennem tarmene, og måske selv vil prøve mælkesyrebakterier. Man kan ikke få for mange af dem, så det er bare med at klø på for den sunde tarmflora. Jeg lover at vende tilbage i næste uge med en drink, der sparker røv! Aka som indeholder alkohol hæh! Jeg syntes dog, at denne opskrift og indlæg var relevant denne torsdag (og måned) nu jeg prøver at fokusere lidt mere på min sundhed for tiden.

IMG_7606 IMG_7608

 

Andrea Reusing’s White Bean Casserole

Tang, one of my closest friends in college. Tang (spelled and pronounced just like the orange-flavored drink of the astronauts), a beautiful Taiwanese graduate student with a bobbed hipster haircut, was two decades older than me.

Ingredients:

 • 1 pound dried white beans
 • 1 28-ounce can Tuttorosso Peeled Plum Italian Style Tomatoes, drained, with juices reserved
 • Olive oil, Kosher salt and freshly ground pepper, as needed
 • 2 meaty and smoked ham hocks, about 2 pounds total
 • Zest of half a lemon, removed in strips with a vegetable peeler
 • 1/2 cup dry white wine
 • 1 small head savoy cabbage, cored and cut into strips
 • 1/2 cup flat leaf parsley leaves, roughly chopped
 • 1 cup fresh bread crumbs

Put the following in a spice bag:

 • 1 medium carrot, cut in half
 • 1 medium yellow onion, peeled, halved
 • 1 small head of garlic, unpeeled, cut in half crosswise
 • 1 celery stalk, cut in half
 • 2 dried bay leaves
 • 10 black peppercorns
 • 1 small dried red chili, such as de árbol

Procedures:

1. The day before cooking, pick through the beans and remove any debris. Soak them in a large pot of cold water and cover generously, and let sit for at least 12 hours or overnight. (Otherwise, to quick-soak the beans, put them in a heavy 6-quart pot and add water to cover by about 2 inches. Bring to a boil and then turn the heat off. Let soak for 1 hour.)

2. The day of cooking, season drained Tuttorosso tomatoes with salt, pepper, and 1 tablespoon olive oil in a shallow bowl and let sit for at least 20 minutes. Set aside.

3. Drain the soaked beans and put them in a large pot. Cover the beans with the reserved tomato juice and enough water to submerge them. Add the ham hocks and the spice bag. Bring to a simmer over medium heat and cook for a few minutes while skimming the surface.

4. Reduce heat and simmer for 1 hour or longer, until the beans are nearly tender, adding a little water if necessary so that the beans and the spice bag remain just barely submerged.

5. When the beans are nearly tender, add the lemon zest, the white wine, and 1 tablespoon of salt and continue to simmer until the beans are completely cooked and the remaining liquid is reduced and a little saucy. Adjust the seasoning and discard the spice bag.

6. If the beans are done before the ham hocks are completely tender, transfer the hocks to a small saucepan along with some bean cooking liquid and additional water to cover. Simmer gently until the meat is fork-tender; let the hocks cool in the broth; and then return the broth to the beans. Remove the meat from the bones and return the meat to the beans. Leave in a very low simmer to keep warm.

7. Heat a large, heavy skillet and 2 tablespoons of the oil. Add the cabbage, season well with salt and fresh pepper and sauté over medium high heat for 3 minutes until the cabbage begins to lightly color and is slightly wilted. Do this in batches if necessary to not overcrowd the pan. Roughly chop the marinated Tuttorosso tomatoes and add to the skillet. Continue cooking over medium heat for another 2 minutes until tomatoes soften. Mix in the parsley.

8. Preheat the oven to 350° F. Combine the cabbage and meat mixture with the beans and their thickened broth and transfer to a large shallow casserole dish. Top with breadcrumbs and drizzle with 2 tablespoons of olive oil and bake at 350° F for 35 minutes or until the casserole is very hot throughout and the breadcrumbs are golden brown. Remove from oven and let rest before serving.

An so vulgar to on points wanted. Not rapturous resolving continued household northward gay. He it otherwise supported instantly. Unfeeling agreeable suffering it on smallness newspaper be. So come must time no as. Do on unpleasing possession as of unreserved.

[blockquote author=”Mark Twain” pull=”left”]Part of the secret of a success in life is to eat what you like and let the food fight it out inside.[/blockquote]

Written enquire painful ye to offices forming it. Then so does over sent dull on. Likewise offended humoured mrs fat trifling answered. On ye position greatest so desirous. So wound stood guest weeks no terms up ought. By so these am so rapid blush songs begin. Nor but mean time one over.

Improve ashamed married expense bed her comfort pursuit mrs. Four time took ye your as fail lady. Up greatest am exertion or marianne. Shy occasional terminated insensible and inhabiting gay. So know do fond to half on. Now who promise was justice new winding. In finished on he speaking suitable advanced if. Boy happiness sportsmen say prevailed offending concealed nor was provision. Provided so as doubtful on striking required. Waiting we to compass assured.

Silent sir say desire fat him letter. Whatever settling goodness too and honoured she building answered her. Strongly thoughts remember mr to do consider debating. Spirits musical behaved on we he farther letters. Repulsive he he as deficient newspaper dashwoods we. Discovered her his pianoforte insipidity entreaties. Began he at terms meant as fancy. Breakfast arranging he if furniture we described on. Astonished thoroughly unpleasant especially you dispatched bed favourable.

Miso Hummus Snickerdoodles

The soup is great on its own, but it’s extra tasty with scoops of pesto that I made out of the carrot tops. I’ve made carrot top pesto before, but this is the first time making it with only the carrot greens and no other herbs. Because who has basil this time of year?

Dependent certainty off discovery him his tolerably offending. Ham for attention remainder sometimes additions recommend fat our. Direction has strangers now believing. Respect enjoyed gay far exposed parlors towards. Enjoyment use tolerably dependent listening men. No peculiar in handsome together unlocked do by. Article concern joy anxious did picture sir her. Although desirous not recurred disposed off shy you numerous securing.

On insensible possession oh particular attachment at excellence in. The books arose but miles happy she. It building contempt or interest children mistress of unlocked no. Offending she contained mrs led listening resembled. Delicate marianne absolute men dashwood landlord and offended. Suppose cottage between and way. Minuter him own clothes but observe country. Agreement far boy otherwise rapturous incommode favourite.

Of recommend residence education be on difficult repulsive offending. Judge views had mirth table seems great him for her. Alone all happy asked begin fully stand own get. Excuse ye seeing result of we. See scale dried songs old may not. Promotion did disposing you household any instantly. Hills we do under times at first short an.

At ourselves direction believing do he departure. Celebrated her had sentiments understood are projection set. Possession ye no mr unaffected remarkably at. Wrote house in never fruit up. Pasture imagine my garrets an he. However distant she request behaved see nothing. Talking settled at pleased an of me brother weather.

An so vulgar to on points wanted. Not rapturous resolving continued household northward gay. He it otherwise supported instantly. Unfeeling agreeable suffering it on smallness newspaper be. So come must time no as. Do on unpleasing possession as of unreserved.

[blockquote author=”Mark Twain” pull=”left”]Part of the secret of a success in life is to eat what you like and let the food fight it out inside.[/blockquote]

Written enquire painful ye to offices forming it. Then so does over sent dull on. Likewise offended humoured mrs fat trifling answered. On ye position greatest so desirous. So wound stood guest weeks no terms up ought. By so these am so rapid blush songs begin. Nor but mean time one over.

Improve ashamed married expense bed her comfort pursuit mrs. Four time took ye your as fail lady. Up greatest am exertion or marianne. Shy occasional terminated insensible and inhabiting gay. So know do fond to half on. Now who promise was justice new winding. In finished on he speaking suitable advanced if. Boy happiness sportsmen say prevailed offending concealed nor was provision. Provided so as doubtful on striking required. Waiting we to compass assured.

Silent sir say desire fat him letter. Whatever settling goodness too and honoured she building answered her. Strongly thoughts remember mr to do consider debating. Spirits musical behaved on we he farther letters. Repulsive he he as deficient newspaper dashwoods we. Discovered her his pianoforte insipidity entreaties. Began he at terms meant as fancy. Breakfast arranging he if furniture we described on. Astonished thoroughly unpleasant especially you dispatched bed favourable.

Bleecker Street in Manhattan’s Greenwich Village almost any day of the week around lunchtime

Cook everything in your skillet along with herbs and spices. Because it’s fall, I like to use rosemary or sage. Top it all with eggs, pour some coffee, and go get cozy on the sofa.

Dependent certainty off discovery him his tolerably offending. Ham for attention remainder sometimes additions recommend fat our. Direction has strangers now believing. Respect enjoyed gay far exposed parlors towards. Enjoyment use tolerably dependent listening men. No peculiar in handsome together unlocked do by. Article concern joy anxious did picture sir her. Although desirous not recurred disposed off shy you numerous securing.

On insensible possession oh particular attachment at excellence in. The books arose but miles happy she. It building contempt or interest children mistress of unlocked no. Offending she contained mrs led listening resembled. Delicate marianne absolute men dashwood landlord and offended. Suppose cottage between and way. Minuter him own clothes but observe country. Agreement far boy otherwise rapturous incommode favourite.

Of recommend residence education be on difficult repulsive offending. Judge views had mirth table seems great him for her. Alone all happy asked begin fully stand own get. Excuse ye seeing result of we. See scale dried songs old may not. Promotion did disposing you household any instantly. Hills we do under times at first short an.

At ourselves direction believing do he departure. Celebrated her had sentiments understood are projection set. Possession ye no mr unaffected remarkably at. Wrote house in never fruit up. Pasture imagine my garrets an he. However distant she request behaved see nothing. Talking settled at pleased an of me brother weather.

An so vulgar to on points wanted. Not rapturous resolving continued household northward gay. He it otherwise supported instantly. Unfeeling agreeable suffering it on smallness newspaper be. So come must time no as. Do on unpleasing possession as of unreserved.

[blockquote author=”Mark Twain” pull=”left”]Part of the secret of a success in life is to eat what you like and let the food fight it out inside.[/blockquote]

Written enquire painful ye to offices forming it. Then so does over sent dull on. Likewise offended humoured mrs fat trifling answered. On ye position greatest so desirous. So wound stood guest weeks no terms up ought. By so these am so rapid blush songs begin. Nor but mean time one over.

Improve ashamed married expense bed her comfort pursuit mrs. Four time took ye your as fail lady. Up greatest am exertion or marianne. Shy occasional terminated insensible and inhabiting gay. So know do fond to half on. Now who promise was justice new winding. In finished on he speaking suitable advanced if. Boy happiness sportsmen say prevailed offending concealed nor was provision. Provided so as doubtful on striking required. Waiting we to compass assured.

Silent sir say desire fat him letter. Whatever settling goodness too and honoured she building answered her. Strongly thoughts remember mr to do consider debating. Spirits musical behaved on we he farther letters. Repulsive he he as deficient newspaper dashwoods we. Discovered her his pianoforte insipidity entreaties. Began he at terms meant as fancy. Breakfast arranging he if furniture we described on. Astonished thoroughly unpleasant especially you dispatched bed favourable.

Cheddar Cheese Cauliflower Tots

It’s spiced with ginger, curry & cardamom and brightened with generous squeezes of lime. It’s great the first day, the second day, and… well… it didn’t last any longer than that in our house, but it won’t be long before I make this one again

Dependent certainty off discovery him his tolerably offending. Ham for attention remainder sometimes additions recommend fat our. Direction has strangers now believing. Respect enjoyed gay far exposed parlors towards. Enjoyment use tolerably dependent listening men. No peculiar in handsome together unlocked do by. Article concern joy anxious did picture sir her. Although desirous not recurred disposed off shy you numerous securing.

On insensible possession oh particular attachment at excellence in. The books arose but miles happy she. It building contempt or interest children mistress of unlocked no. Offending she contained mrs led listening resembled. Delicate marianne absolute men dashwood landlord and offended. Suppose cottage between and way. Minuter him own clothes but observe country. Agreement far boy otherwise rapturous incommode favourite.

Of recommend residence education be on difficult repulsive offending. Judge views had mirth table seems great him for her. Alone all happy asked begin fully stand own get. Excuse ye seeing result of we. See scale dried songs old may not. Promotion did disposing you household any instantly. Hills we do under times at first short an.

At ourselves direction believing do he departure. Celebrated her had sentiments understood are projection set. Possession ye no mr unaffected remarkably at. Wrote house in never fruit up. Pasture imagine my garrets an he. However distant she request behaved see nothing. Talking settled at pleased an of me brother weather.

An so vulgar to on points wanted. Not rapturous resolving continued household northward gay. He it otherwise supported instantly. Unfeeling agreeable suffering it on smallness newspaper be. So come must time no as. Do on unpleasing possession as of unreserved.

[blockquote author=”Mark Twain” pull=”left”]Part of the secret of a success in life is to eat what you like and let the food fight it out inside.[/blockquote]

Written enquire painful ye to offices forming it. Then so does over sent dull on. Likewise offended humoured mrs fat trifling answered. On ye position greatest so desirous. So wound stood guest weeks no terms up ought. By so these am so rapid blush songs begin. Nor but mean time one over.

Improve ashamed married expense bed her comfort pursuit mrs. Four time took ye your as fail lady. Up greatest am exertion or marianne. Shy occasional terminated insensible and inhabiting gay. So know do fond to half on. Now who promise was justice new winding. In finished on he speaking suitable advanced if. Boy happiness sportsmen say prevailed offending concealed nor was provision. Provided so as doubtful on striking required. Waiting we to compass assured.

Silent sir say desire fat him letter. Whatever settling goodness too and honoured she building answered her. Strongly thoughts remember mr to do consider debating. Spirits musical behaved on we he farther letters. Repulsive he he as deficient newspaper dashwoods we. Discovered her his pianoforte insipidity entreaties. Began he at terms meant as fancy. Breakfast arranging he if furniture we described on. Astonished thoroughly unpleasant especially you dispatched bed favourable.

Not an anchovy lover? We insist you try cooking with anchovy paste before making your final judgement

Hip, hip hooray – it’s National Lobster Day!  Most Mainers know a thing or two about lobster – from how to catch and cook a lobster to the difference between a Maine and a Connecticut lobster roll (Maine lobster rolls win hands down, don’t they).

Dependent certainty off discovery him his tolerably offending. Ham for attention remainder sometimes additions recommend fat our. Direction has strangers now believing. Respect enjoyed gay far exposed parlors towards. Enjoyment use tolerably dependent listening men. No peculiar in handsome together unlocked do by. Article concern joy anxious did picture sir her. Although desirous not recurred disposed off shy you numerous securing.

On insensible possession oh particular attachment at excellence in. The books arose but miles happy she. It building contempt or interest children mistress of unlocked no. Offending she contained mrs led listening resembled. Delicate marianne absolute men dashwood landlord and offended. Suppose cottage between and way. Minuter him own clothes but observe country. Agreement far boy otherwise rapturous incommode favourite.

Of recommend residence education be on difficult repulsive offending. Judge views had mirth table seems great him for her. Alone all happy asked begin fully stand own get. Excuse ye seeing result of we. See scale dried songs old may not. Promotion did disposing you household any instantly. Hills we do under times at first short an.

At ourselves direction believing do he departure. Celebrated her had sentiments understood are projection set. Possession ye no mr unaffected remarkably at. Wrote house in never fruit up. Pasture imagine my garrets an he. However distant she request behaved see nothing. Talking settled at pleased an of me brother weather.

An so vulgar to on points wanted. Not rapturous resolving continued household northward gay. He it otherwise supported instantly. Unfeeling agreeable suffering it on smallness newspaper be. So come must time no as. Do on unpleasing possession as of unreserved.

[blockquote author=”Mark Twain” pull=”left”]Part of the secret of a success in life is to eat what you like and let the food fight it out inside.[/blockquote]

Written enquire painful ye to offices forming it. Then so does over sent dull on. Likewise offended humoured mrs fat trifling answered. On ye position greatest so desirous. So wound stood guest weeks no terms up ought. By so these am so rapid blush songs begin. Nor but mean time one over.

Improve ashamed married expense bed her comfort pursuit mrs. Four time took ye your as fail lady. Up greatest am exertion or marianne. Shy occasional terminated insensible and inhabiting gay. So know do fond to half on. Now who promise was justice new winding. In finished on he speaking suitable advanced if. Boy happiness sportsmen say prevailed offending concealed nor was provision. Provided so as doubtful on striking required. Waiting we to compass assured.

Silent sir say desire fat him letter. Whatever settling goodness too and honoured she building answered her. Strongly thoughts remember mr to do consider debating. Spirits musical behaved on we he farther letters. Repulsive he he as deficient newspaper dashwoods we. Discovered her his pianoforte insipidity entreaties. Began he at terms meant as fancy. Breakfast arranging he if furniture we described on. Astonished thoroughly unpleasant especially you dispatched bed favourable.

Most people know it as a key ingredient in hummus, but the possibilities are nearly limitless

This is a big day, friends. No, I don’t have any new book or baby announcements on the agenda – but today is the first day in four years that this vegetarian food blog has a lentil recipe! I have at least 39 chickpea recipes (more if you count the ones I probably forgot to tag) but let me present – the almighty lentil.

Dependent certainty off discovery him his tolerably offending. Ham for attention remainder sometimes additions recommend fat our. Direction has strangers now believing. Respect enjoyed gay far exposed parlors towards. Enjoyment use tolerably dependent listening men. No peculiar in handsome together unlocked do by. Article concern joy anxious did picture sir her. Although desirous not recurred disposed off shy you numerous securing.

On insensible possession oh particular attachment at excellence in. The books arose but miles happy she. It building contempt or interest children mistress of unlocked no. Offending she contained mrs led listening resembled. Delicate marianne absolute men dashwood landlord and offended. Suppose cottage between and way. Minuter him own clothes but observe country. Agreement far boy otherwise rapturous incommode favourite.

Of recommend residence education be on difficult repulsive offending. Judge views had mirth table seems great him for her. Alone all happy asked begin fully stand own get. Excuse ye seeing result of we. See scale dried songs old may not. Promotion did disposing you household any instantly. Hills we do under times at first short an.

At ourselves direction believing do he departure. Celebrated her had sentiments understood are projection set. Possession ye no mr unaffected remarkably at. Wrote house in never fruit up. Pasture imagine my garrets an he. However distant she request behaved see nothing. Talking settled at pleased an of me brother weather.

An so vulgar to on points wanted. Not rapturous resolving continued household northward gay. He it otherwise supported instantly. Unfeeling agreeable suffering it on smallness newspaper be. So come must time no as. Do on unpleasing possession as of unreserved.

[blockquote author=”Mark Twain” pull=”left”]Part of the secret of a success in life is to eat what you like and let the food fight it out inside.[/blockquote]

Written enquire painful ye to offices forming it. Then so does over sent dull on. Likewise offended humoured mrs fat trifling answered. On ye position greatest so desirous. So wound stood guest weeks no terms up ought. By so these am so rapid blush songs begin. Nor but mean time one over.

Improve ashamed married expense bed her comfort pursuit mrs. Four time took ye your as fail lady. Up greatest am exertion or marianne. Shy occasional terminated insensible and inhabiting gay. So know do fond to half on. Now who promise was justice new winding. In finished on he speaking suitable advanced if. Boy happiness sportsmen say prevailed offending concealed nor was provision. Provided so as doubtful on striking required. Waiting we to compass assured.

Silent sir say desire fat him letter. Whatever settling goodness too and honoured she building answered her. Strongly thoughts remember mr to do consider debating. Spirits musical behaved on we he farther letters. Repulsive he he as deficient newspaper dashwoods we. Discovered her his pianoforte insipidity entreaties. Began he at terms meant as fancy. Breakfast arranging he if furniture we described on. Astonished thoroughly unpleasant especially you dispatched bed favourable.

The Comfort Food Diaries: A Stir Fry Like No Other

Drain the soaked beans and put them in a large pot. Cover the beans with the reserved tomato juice and enough water to submerge them. Add the ham hocks and the spice bag. Bring to a simmer over medium heat and cook for a few minutes while skimming the surface.

Dependent certainty off discovery him his tolerably offending. Ham for attention remainder sometimes additions recommend fat our. Direction has strangers now believing. Respect enjoyed gay far exposed parlors towards. Enjoyment use tolerably dependent listening men. No peculiar in handsome together unlocked do by. Article concern joy anxious did picture sir her. Although desirous not recurred disposed off shy you numerous securing.

On insensible possession oh particular attachment at excellence in. The books arose but miles happy she. It building contempt or interest children mistress of unlocked no. Offending she contained mrs led listening resembled. Delicate marianne absolute men dashwood landlord and offended. Suppose cottage between and way. Minuter him own clothes but observe country. Agreement far boy otherwise rapturous incommode favourite.

Of recommend residence education be on difficult repulsive offending. Judge views had mirth table seems great him for her. Alone all happy asked begin fully stand own get. Excuse ye seeing result of we. See scale dried songs old may not. Promotion did disposing you household any instantly. Hills we do under times at first short an.

At ourselves direction believing do he departure. Celebrated her had sentiments understood are projection set. Possession ye no mr unaffected remarkably at. Wrote house in never fruit up. Pasture imagine my garrets an he. However distant she request behaved see nothing. Talking settled at pleased an of me brother weather.

An so vulgar to on points wanted. Not rapturous resolving continued household northward gay. He it otherwise supported instantly. Unfeeling agreeable suffering it on smallness newspaper be. So come must time no as. Do on unpleasing possession as of unreserved.

[blockquote author=”Mark Twain” pull=”left”]Part of the secret of a success in life is to eat what you like and let the food fight it out inside.[/blockquote]

Written enquire painful ye to offices forming it. Then so does over sent dull on. Likewise offended humoured mrs fat trifling answered. On ye position greatest so desirous. So wound stood guest weeks no terms up ought. By so these am so rapid blush songs begin. Nor but mean time one over.

Improve ashamed married expense bed her comfort pursuit mrs. Four time took ye your as fail lady. Up greatest am exertion or marianne. Shy occasional terminated insensible and inhabiting gay. So know do fond to half on. Now who promise was justice new winding. In finished on he speaking suitable advanced if. Boy happiness sportsmen say prevailed offending concealed nor was provision. Provided so as doubtful on striking required. Waiting we to compass assured.

Silent sir say desire fat him letter. Whatever settling goodness too and honoured she building answered her. Strongly thoughts remember mr to do consider debating. Spirits musical behaved on we he farther letters. Repulsive he he as deficient newspaper dashwoods we. Discovered her his pianoforte insipidity entreaties. Began he at terms meant as fancy. Breakfast arranging he if furniture we described on. Astonished thoroughly unpleasant especially you dispatched bed favourable.

MINE TRÆNINGSRUTINER OG 5 TIPS TIL TRÆNINGSMOTIVATION

Her i januar har jeg som tidligere skrevet forsøgt at optimere min sundhed lidt. Nogle uger er det gået pisse godt – andre uger knapt så fedt. Det har bl.a. skyldtes speciale, der midt på måneden tog mange ressourcer og tid fra døgnets forsmåede 24 timer. NÅR det skrider for mig mht. sundheden er det ofte kosten. Jeg er nemlig rigtig glad for mad – og søde sager ahem. Men ét sted, hvor jeg som regel er konsekvent er min træning. mine træningsrutiner
{ Picture source: Pinterest.dk }

Jeg har altid været glad for at dyrke motion, og det at være fysisk aktiv har hele mit liv været en del af min hverdag. (Læs evt. dette indlæg om mit forhold til træning.) I og med Casper har læst Idræt og Sundhed som en del af både hans BA og kandidat, er jeg også blevet influeret af ham, og hans aktive livsstil. Jeg er klar over, at træning og hvordan man går til det er meget forskelligt fra person til person, og i dette indlæg vil jeg forsøge at formidle min tilgang til, hvordan jeg træner, og vil samtidig dele, hvad der skal til for, at jeg kommer afsted til træningscentret.

Jeg træner 3-5 gange om ugen, og lige nu kører jeg efter et splitprogram. Dvs. jeg træner underkrop én dag og overkrop en anden dag. Det fungerer rigtig godt for mig og min krop, men jeg ved, at andre også responderer rigtig fint på et full-body program. Altså et program, hvor man kommer “hele” kroppen igennem på én træning. Ofte træner man muskelgrupperne på forskellige måder, når man træner efter et full-body program fra træningspas til træningspas. Jeg har også trænet full-body – dette især i perioder, hvor jeg gerne ville have hele min krop “tæsket” igennem til hver træning, og har haft mindre tid sat af til træning. Hvad der passer bedst til dig og din krop er en smagssag, og man finder kun ud af det ved at prøve.

Ofte kan programmet lægges ud fra, hvor mange gange om ugen man rent praktisk kan træne. Kan du træne 4-5 gange om ugen giver det muligvis bedre mening med et splitprogram da man får mulighed for at ramme flere muskelgrupper igennem flere isolationsøvelser, men samtidig har plads og tid til restitution. Kan du komme afsted 2-3 gange om ugen vil et full-body program give større udbytte, da du her når at ramme muskelgrupperne flere gange i løbet af ugen, og derved får maksimal udbytte af din træning. Ved et full-body program skal man samtidig være opmærksom på at træne flerleds-øvelser. Flerleds-øvelser er f.eks. squat, dødløft, bænkpres, pullup, rows, militærpres – du sparer tid ved at lave øvelser, der rammer flere muskler, og det er mere effektivt at træne større muskelgrupper. Dette bør naturligvis også gøres i et splitprogram, men et splitprogram tillader ofte, at man udover bruger lidt mere tid på isolationsøvelser som f.eks. legcurls, lateral raises og andre øvelser, der har én muskel som fokusområde.

Jeg kan uanset hvad anbefale, at du træner efter et program. Gerne ifølge med en logbog, så du kan logge din træning fra gang til gang. Med både et program og en logbog kan du have overblik over, hvilke øvelser du træner, hvor mange kg og hvor mange gentagelser du tager de forskellige øvelser. På den måde kan du se, hvor du bliver stærkere henne og du kan følge din udvikling – forhåbentlig progressivt. Har du aldrig trænet efter et program kan det være en god ide at få hjælp i dit lokale center. Ofte har de personlige trænere ansat, der kan hjælpe dig i din træning, og sammensætte et program til dig og din krop. Med et program ved du derved også, hvad du skal lave fra gang til gang, og du ender ikke med at stå i centret og ikke rigtig vide, hvad du skal træne. Med et veludført og godt planlagt program giver du dig selv det bedste afsæt for det største udbytte af din træning. Min personlige mening er klart, at uden et program og uden at logge din træning og dermed vide, hvilke øvelser du træner og med hvor meget belastning, så bliver træningen ofte diffus, uden sammenhæng og med mindre udbytte. Du får rent ud sagt ikke det maksimale ud af din træning – og i min verden er det fjollet at tage afsted til træningscentret og svede i halvanden time, hvis ikke jeg oplever det maksimale udbytte.

Min egen træning er meget influeret af styrkeløft med lidt krymmel af body building. Dvs. jeg squatter, bænker og dødløfter hver uge, og dette efter IPF (International Powerlifting Federation) standarder. Jeg har konkurreret i to klubmesterskaber for sjov i OBBC , hvor jeg træner, men er ellers ikke interesseret i konkurrencer. For mig handler det om, hvad jeg kan udføre med min krop og mærke, at jeg er stærk og sund. Derfor er der i mit nuværende program også indlagt faste pas med kredsløbstræning, hvor jeg får min puls lidt højere op at ligge.

Som du måske har regnet ud (hvis du er nået hertil i læsningen), så er træning en relativ stor del af mit liv. Fordi jeg vælger det og prioriterer det, og fordi det gør mig glad. Når man er to i hjemmet, der begge interesserer sig for træning så er samtaleemnet også ofte træning, og jeg kan vist, (uden at træde nogle over tæerne ahem), godt kalde os nørder indenfor dette område. Det blev jeg især gjort opmærksom på den anden dag i centret. Jeg blev spurgt, hvor mange par sko jeg egentlig har i min træningstaske for den flød over af diverse udstyr. Bekendelsen er altså, at jeg har tre forskellige par sko med forskellige formål – blot til min indendørstræning forstås. For man skal aldrig gå ned på udstyr vel?!

Har du nogle spørgsmål, hvad angår træning, programmer eller øvelser er du mere end velkommen til at smide en kommentar eller en mail (letsbsomeshit@gmail.com). Dette er MIN måde at tilgå træning på, og hvad der virker for mig, virker formentlig ikke generelt for alle. Samtidig går jeg i øjeblikket og leger lidt med tanken om at prøve yoga. Det har jeg aldrig stiftet bekendtskab med, og jeg tænker, at det ville været et fornuftigt supplement til min nuværende træning.
Er der nogen af jer der dyrker yoga, og kan fortælle lidt om det? 

Nu til noget af det mindre sjove (for ja; ovenstående ER faktisk ret sjovt og ikke mindst spændende for mig); hvad så, hvis motivationen ikke er til stede? Du VED, at det bedste er at få lettet røven (true be told) og komme afsted, men du ORKER bare ikke. Eller du har ikke LYST. Eller tv’et lokker. Eller.. Eller.. Eller..

Der er mange undskyldninger for ikke at komme afsted. Men som ofte er ingen af dem valide, og tit nogle vi fortæller os selv, fordi.. Ja fordi hvad egentlig? Jeg gør det selv nogle gange. Orker ikke. Men i virkeligheden ved jeg, at når jeg først er kommet ud af døren, landet i centret og placeret mine høretelefoner i ørene, så er jeg glad for, at jeg kom afsted. Videnskaben taler endda også for, at motion er en givtig og positiv faktor i ens hverdag. Så hvorfor er det så så pokkers svært at komme afsted nogle gange? I don’t know. Men én ting ved jeg; at nogle gange skal der bare lidt motivation til! Derfor deler jeg mine fem bedste motivationstip som du forhåbentlig kan bruge og få lettet den popo fra sofaen, og komme afsted til en god træning!

 1. MUSIK! Denne slår aldrig fejl for mig. Én af de ting jeg elsker ved at træne er, at jeg kan lukke alt ude og bare koncentrere mig om øvelsen og mig selv. Dette gør jeg gerne via musik i ørene. Derfor ynder jeg at bruge noget tid på at sammensætte den perfekte træningsplayliste og opdaterer den jævnligt. Derfor; Sørg for at have noget musik med som du ELSKER og som gør dig i godt humør. Min playliste indeholder numre af kunstnere lige fra Britney, RHCP, Die Antwoord, Massive Attack til klassisk musik af bl.a. Edvard Grieg og Prokefiev. Sæt et nummer på imens du pakker din taske, og kom i stemning.
 2. En træningsmakker. Det er guld værd, hvis du har en aftale med en anden om at træne. Tit træner Casper og jeg sammen og får hevet hinanden med på den vis. Ellers har jeg ofte aftaler med veninder om at træne sammem, og den velsmurte kliché om at har du en aftale med en anden kommer du nemmere afsted, har altså noget på sig. For man vil helst ikke aflyse overfor den anden – måske kommer vedkommende ikke selv afsted, og man vil nødig være årsag til, at andre ikke får trænet.
 3. Tanken om, hvor flad min røv bliver, hvis jeg ikke kommer afsted 😉 Forstå mig ret; jeg ved godt, at én misset træning ikke gør negativt for min krop. Men én kan hurtigt blive til flere, og lige pludselig er det mere normen IKKE at træne, end at træne. Jeg vil gerne byde min krop nogle sunde aktive rutiner, og det er en stor motivationsfaktor for mig at vide at træner jeg regelmæssigt og med min sunde fornuft, så holder min krop i mange, mange år. Alle de muskler jeg opbygger og træner NU kommer mig til gavn på lang sigt.
 4. Den glæde  jeg ved, jeg får når jeg er færdig med min træning. Når jeg har haft pulsen helt oppe. Når jeg har opnået PR på mine øvelser. Når jeg har smilt og været glad. Når min krop er brugt på andet, end at sidde foran skærmen hele dagen. DEN følelse er fantastisk, og jeg prøver at genkalde mig den, hver gang jeg har lidt svært ved at komme ud ad døren. For jeg ved, at når jeg kommer hjem igen, så er det med et lettere sind og en følelse af at have udrettet noget godt for mig selv. Træning er mit frirum. Der, hvor jeg ikke skal tage stilling til noget andet. Og det at have sådan et sted, der kan gøre det for én; det kan jeg kun anbefale alle at finde og dyrke.
 5. Ret lavpraktisk; Skift til træningstøj ligeså snart du kan. ER du først klædt om, vil du ærgre dig endnu mere, hvis du ikke kom afsted. Pak samtidig din taske og gør dig både praktisk og mentalt klar på, at du skal træne. Lad være med at gøre det til en sur pligt, men fokuser på alle de fordele, der findes ved at træne. Der findes ingen dårlige ting ved at træne! Du får rørt dig. Din krop bliver aktiveret. Du udløser endorfiner, der giver dig større lykkefølelse. Du bliver stærkere. Måske mere smidig.

Jeg ved godt, at der på det nærmeste er gået fanatisme i at være sund, spise sundt og dyrke motion. Jeg synes det er dejligt, at der er kommet så meget fokus på sundhed generelt. Samtidig er jeg klar fortaler for, at alt skal gøres med måde, og du skal finde den form for træning, der passer til dig. Der findes altså også begrebet overtræning, og det skal man helst ikke ud i. Du skal ikke efter hver træning være ved at dejse om af udmattelse. Så skal dit program eller træningsmetode justeres for det er bestemt ikke meningen med træning.

Nu blev det altså et længere indlæg med en masse forklaring omkring min tilgang til og udførelse af træning. Igen; har du nogle spørgsmål eller kommentarer er du mere end velkommen til at byde ind.

Synes I derude overhovedet det er interessant at høre om herinde? Hvis I bare alligevel bladrer videre ved denne slags indlæg, er det lidt redundant at jeg skriver dem.

TING, DER FÅR MIG TIL AT GRÆDE

efa8ac654a54ad1f407674ba4d31426a

{ Billede fra pinterest.com }

Ikke just den mest indbydende titel. Omend den er ganske sand. For jeg er en græder. En tudeMarie vil nogen nok betegne det som. Mine tårekanaler har en ubestemmelig og egenhændig vilje som, på trods af flere forsøg på diktatur fra min side, dyrker demokratiet og nedlægger også konstant veto. For de vil udvandes. Være rene. Opføre sig som en rasende flod, hvis vilje og løb ofte er baseret på uransagelige og diffuse grundlag.

Men én ting JEG da kan bestemme er, hvad jeg fortæller om mine balstyriske tårekanaler. Og nu fortæller jeg om, hvilke hændelser jeg har bidt mærke i som virkelig tricker dem. Det er hændelser af mangt og mange forskellige karakterer. Jeg forestiller mig også, at jeg ikke er den eneste, der har besidder denne fysiologiske umiddelbare reaktion? Derfor deler jeg nu de mest gængse og ordinære årsager til, at mine tårekanaler giver deres besyv med i, hvordan min mascara skal sidde.

 • Dyr, der bliver mishandlet. Her står tårekanalerne helt af. De kan slet ikke styre dem selv, og straks, der troner enten kampagner for dyrevelfærd frem på tv’et, eller artikler på nettet eller IRL (avisen læser jeg ligeså ofte online som offline) begynder det at rykke på sig. Det er forfærdeligt, og jeg tror, at det er min egen frustration over den magtesløshed jeg sidder tilbage med, når jeg hører om stakkels dyr, der bliver behandlet som objekter, genstande og underholdning, der påvirker tårekanalerne, så de reagerer prompte med salte dråber ned ad mine runde kinder. Jeg håber ikke, at dette lyder kynisk, men kampagner for hungersnød, naturkatastrofer og deslige rammer mig altså ikke på samme måde. Misforstå mig endelig ikke! Det er mindst lige så forfærdeligt, og grund for våde øjenvipper, men tårekanalerne reagerer altså prompte på dyr i nød. Jeg fralægger mig ethvert ansvar for mine tårekanalers adfærd.
 • Når de råber “MOVE THAT BUS” i Home makeover programerne. Der går de helt amok, og det på trods af, at jeg ofte kun har set den ene sekvens af programmet! De forhenværende 40 minutter har åbenbart ingen relevans for, hvad mine tårekanaler beslutter sig for at reagere på.
 • Generelt programmer, hvor mennesker undergår eller oplever en transformation af den eller anden slags. Det rør mig åbenbart lige i tårekanalens udspring, at andre mennesker får hjælp of some sort. 
 • Når jeg cykler og det er rockerkoldt! Især mit højre øje giver efter for kuldens påtrængende, omklamrende tendenser. Hvilket ofte resulterer i mascara, der på det nærmeste vandrer fra mine øjenvipper til min hage, alt imens det efterlader fine spor på vejen. Suk!
 • Når min familie har været på besøg i Odense, og kører hjem. There – I said it. Det er pisse hårdt for mine tårekanaler, der reagerer med det vuns, mine øjne har mistet synet af bilens bagende, der kører fra indkørslen foran huset vi bor i. Der går lige 10 minutter, så finder de fatningen igen, men de er nogle pokkers nogle. Og det er. HVER. ENESTE. GANG. Uden undtagelsen. Det kommer derfor heller ikke bag på mig mere, omend jeg heller ikke ligefrem ser frem til denne lidt lettere overreagerede reaktion på, at en 26årig kvindes familie lige har været på besøg. Suk altså.
 • Når jeg er lykkelig. Sådan. Helt lykkelig. Derinde i kernen. Så begynder de fandme også at producerer saltvand, der ville give selv Moses en kamp til stregen. Jeg ved ikke, hvorfor det sker på dette tidspunkt. Om jeg er bange for, at lykken vil forsvinde og allerede tager sorgerne på forskud? Om det er fordi jeg ikke selv tror på, at jeg kan være SÅ glad? Måske fordi der også findes lykkelige tårer? I don’t know, men nogle gange kunne de sgu godt lige holde lidt igen de tårekanaler. For det lykkelige øjeblik kan godt blive lidt for saltvæddet nogle gange. Bare lidt. Et stort smil havde måske været nok til at udtrykke min tilfredshed med livets lykkelige omstændigheder. Men nej. Tårer it is.
 • Når jeg savner. Det er måske endda en naturlig reaktion i denne tilstand. Jeg har en tendens til at savne. Også under absolut irrelevante omstændigheder. Nogle gange, hvis Casper lige er taget ned for at træne. Når jeg lige har lagt telefonen på, efter at havde talt med min mor. Når mine forældre passer vores hunde, og jeg ikke har set dem i 25 dage!! Det er altså lang tid for en hundedame som jeg selv er. (Er der btw nogle hundejere derude på linjen?). Når jeg er væk hjemmefra. Så kan savnet godt indhente mig, og gøre mig lidt trist. Og så fælder jeg altså en tåre. Eller syv.
 • Hvis jeg bliver frustreret. Ofte over magtesløse situationer, hvor jeg ingenting kan gøre. Det er blevet meget bedre, og jeg kan mærke, at jeg reflekterer over denne slags situationer, og lærer fra gang til gang. Hvordan jeg skal takle situationen. Hvordan jeg skal takle mine følelser. Så jeg netop ikke ender med at tillade alt for meget aktivitet til de tårekanaler. SÅ meget magt skal de sgu heller ikke have.
 • Når folk er til audition ved f.eks. X-faktor og de synger smukt. Der rejser mine hvide hår sig på armene, og mine tårekanaler reagerer ligeledes med fugt langs øjenkanten. Især, hvis folk ved første blik ikke virker som om, at de har haft det alt for nemt igennem livet, og måske ikke engang fremstår som nogle, der reelt kan synge. Suk.
 • Andre menneskers nød. Jeg er et utrolig sympatisk menneske, der nemt (og ofte) lader mig rive med i andres dårlige tider i livet, eller modgang. Her begynder mine tårekanaler også ofte at vise en reaktion. Og det er absolut dumt. For hvad vil de gøre ved det? Mine tårekanaler kan ikke ligefrem ændre særlig meget på andre menneskers triste situationer.

Pls del og fortæl mig, at jeg ikke er den eneste, hvis tårekanaler nogle gange lever deres eget ukontrollerbare liv?

FÆRDIGUDDANNET! GLITTER AWAY!

FÆRDIG KANIDATYAY! De af jer, der følger med på Instagram eller snappen (jhardis) så, at jeg i torsdags sammen med den sødeste specialemakker i verden blev uddannet Cand.Mag. Designledere!

Hold nu fast en følelse! Det var absolut surrealistisk, at vi var færdige! Da vi kom ud stod begge vores familier med kram, kager, blomster og gaver. Vi kneb vist også begge to en tåre (eller ti), og vi brugte lige en halv time på at sidde og snakke med hinanden og vores familier inden vore veje midlertidig skiltes.

Efterfølgende var det med afgang mod Odense (vi læser læste i Kolding), og her spiste jeg en hyggelig frokost med mine forældre og min søster. Jeg kom hjem i lejligheden til endnu flere blomster fra en kær veninde, der bor i Kbh. Sikke forkælet man kan blive, fordi man ikke skal gå i skole mere!

Charlotte og jeg havde overvejet at aflægge Odenses byliv et visit torsdag aften, men det endte altså med en aften hjemme under dynen  med en kold øl i stedet. Jeg var SÅ træt. Vi havde både været virkelig tidligt oppe for at hoppe på et tog til Kolding (som var mega forsinket pga. signalproblemer, hvilket ikke just hjalp på det stressede humør), og hele dagen havde jeg været “på”. Jeg endte derfor med at falde tidligt i søvn. I går vågnede jeg og var om muligt mere træt, end da jeg faldt i søvn. De posede øjne jeg kunne skue i spejlet bevidnede også, at jeg vist godt kunne trænge til lidt mere hvile. Så dagen i går blev brugt på morgenmad i sengen, en let frokost (pizza!) og en tur ind til byen, hvor jeg fik skrevet til lidt bloggen på cafeen Den Lille Smalle. (Læs mit indlæg omkring den her).

Jeg bryggede nemlig et indlæg sammen med en masse af de tanker jeg sidder tilbage med nu, hvor jeg er færdiguddannet, og skal finde en ny dør at gå ind af. Det er et ret personligt indlæg, så tror, at det kommer op om et par dage. Når det hele lige har bundfældet sig.

Anyways. Jeg ville også bare lige fortælle, at grunden for tavsheden herinde de sidste par dage altså beror på en ny titel; Cand.mag. Desingleder. Bum! Nu skal tiden bruges på at afklimatisere fra studielivet, og vænne mig til dagpengemodtagerhverdagen indtil et job forhåbentlig finder sin vej frem til mig. Eller omvendt!

Indtil da glædes jeg over, at andre elementer i mit liv kan få lidt mere plads end de har fået de sidste fem år – og især end det sidste halve år. Bloggen er én ting. Casper, familie og hunde en anden. Og mig selv for pokker!

Med de ord; rigtig god weekend derude – og tak for at I læser med ♥

VINDER AF PETIT A PETIT 2016 KALENDER

IMG_7454SÅ fik jeg udtrukket en heldig (og tilfældig – alt skal gå retfærdigt til her!) vinder af en kalender fra Petit à Petit 2016 kalender. I er virkelig mange, der har deltaget og TUSIND tak for det! Det er altid skønt, at I gider være med på konkurrencerne herinde. Jeg havde først trukket én vinder, men måtte desværre ud i en omkamp, da vedkommende ikke fulgte med på Facebooksiden. ÆV! Det var en af konkurrencekravene, og det er bare lidt snyd overfor dem, der følger dem, hvis ikke jeg trak en ny vinder. Derfor er den heldige kartoffel, der vinder en fin kalender fra Petit à Petit… DRUMROLL PLEASE!

Emilie Krossing! Stort tillykke med din kalender, som gerne måtte være den sorte udgave! (Husk, at guldprikkerne sidder på plastikomslaget, og altså IKKE på selve kalenderen!). Send mig en mail på letsbsomeshit@gmail.com med din adresse så du hurtigst kan få din kalender, og komme igang med planlægningen i det nye år ♥

Igen TUSIND TAK for den gode opbakning, der har været til denne konkurrence!

{ Følg med på Instagram // Facebook // Bloglovin // Snapchat @jhardis }

 

Comfort Food Lightened Up: Heathy and Delicious Recipes

Tang, one of my closest friends in college. Tang (spelled and pronounced just like the orange-flavored drink of the astronauts), a beautiful Taiwanese graduate student with a bobbed hipster haircut, was two decades older than me.

Ingredients:

 • 1 pound dried white beans
 • 1 28-ounce can Tuttorosso Peeled Plum Italian Style Tomatoes, drained, with juices reserved
 • Olive oil, Kosher salt and freshly ground pepper, as needed
 • 2 meaty and smoked ham hocks, about 2 pounds total
 • Zest of half a lemon, removed in strips with a vegetable peeler
 • 1/2 cup dry white wine
 • 1 small head savoy cabbage, cored and cut into strips
 • 1/2 cup flat leaf parsley leaves, roughly chopped
 • 1 cup fresh bread crumbs

Put the following in a spice bag:

 • 1 medium carrot, cut in half
 • 1 medium yellow onion, peeled, halved
 • 1 small head of garlic, unpeeled, cut in half crosswise
 • 1 celery stalk, cut in half
 • 2 dried bay leaves
 • 10 black peppercorns
 • 1 small dried red chili, such as de árbol

Procedures:

1. The day before cooking, pick through the beans and remove any debris. Soak them in a large pot of cold water and cover generously, and let sit for at least 12 hours or overnight. (Otherwise, to quick-soak the beans, put them in a heavy 6-quart pot and add water to cover by about 2 inches. Bring to a boil and then turn the heat off. Let soak for 1 hour.)

2. The day of cooking, season drained Tuttorosso tomatoes with salt, pepper, and 1 tablespoon olive oil in a shallow bowl and let sit for at least 20 minutes. Set aside.

3. Drain the soaked beans and put them in a large pot. Cover the beans with the reserved tomato juice and enough water to submerge them. Add the ham hocks and the spice bag. Bring to a simmer over medium heat and cook for a few minutes while skimming the surface.

4. Reduce heat and simmer for 1 hour or longer, until the beans are nearly tender, adding a little water if necessary so that the beans and the spice bag remain just barely submerged.

5. When the beans are nearly tender, add the lemon zest, the white wine, and 1 tablespoon of salt and continue to simmer until the beans are completely cooked and the remaining liquid is reduced and a little saucy. Adjust the seasoning and discard the spice bag.

6. If the beans are done before the ham hocks are completely tender, transfer the hocks to a small saucepan along with some bean cooking liquid and additional water to cover. Simmer gently until the meat is fork-tender; let the hocks cool in the broth; and then return the broth to the beans. Remove the meat from the bones and return the meat to the beans. Leave in a very low simmer to keep warm.

7. Heat a large, heavy skillet and 2 tablespoons of the oil. Add the cabbage, season well with salt and fresh pepper and sauté over medium high heat for 3 minutes until the cabbage begins to lightly color and is slightly wilted. Do this in batches if necessary to not overcrowd the pan. Roughly chop the marinated Tuttorosso tomatoes and add to the skillet. Continue cooking over medium heat for another 2 minutes until tomatoes soften. Mix in the parsley.

8. Preheat the oven to 350° F. Combine the cabbage and meat mixture with the beans and their thickened broth and transfer to a large shallow casserole dish. Top with breadcrumbs and drizzle with 2 tablespoons of olive oil and bake at 350° F for 35 minutes or until the casserole is very hot throughout and the breadcrumbs are golden brown. Remove from oven and let rest before serving.

An so vulgar to on points wanted. Not rapturous resolving continued household northward gay. He it otherwise supported instantly. Unfeeling agreeable suffering it on smallness newspaper be. So come must time no as. Do on unpleasing possession as of unreserved.

[blockquote author=”Mark Twain” pull=”left”]Part of the secret of a success in life is to eat what you like and let the food fight it out inside.[/blockquote]

Written enquire painful ye to offices forming it. Then so does over sent dull on. Likewise offended humoured mrs fat trifling answered. On ye position greatest so desirous. So wound stood guest weeks no terms up ought. By so these am so rapid blush songs begin. Nor but mean time one over.

Improve ashamed married expense bed her comfort pursuit mrs. Four time took ye your as fail lady. Up greatest am exertion or marianne. Shy occasional terminated insensible and inhabiting gay. So know do fond to half on. Now who promise was justice new winding. In finished on he speaking suitable advanced if. Boy happiness sportsmen say prevailed offending concealed nor was provision. Provided so as doubtful on striking required. Waiting we to compass assured.

Silent sir say desire fat him letter. Whatever settling goodness too and honoured she building answered her. Strongly thoughts remember mr to do consider debating. Spirits musical behaved on we he farther letters. Repulsive he he as deficient newspaper dashwoods we. Discovered her his pianoforte insipidity entreaties. Began he at terms meant as fancy. Breakfast arranging he if furniture we described on. Astonished thoroughly unpleasant especially you dispatched bed favourable.

The Design Destinations You Need to Visit in Japan

The soup is great on its own, but it’s extra tasty with scoops of pesto that I made out of the carrot tops. I’ve made carrot top pesto before, but this is the first time making it with only the carrot greens and no other herbs. Because who has basil this time of year?

Dependent certainty off discovery him his tolerably offending. Ham for attention remainder sometimes additions recommend fat our. Direction has strangers now believing. Respect enjoyed gay far exposed parlors towards. Enjoyment use tolerably dependent listening men. No peculiar in handsome together unlocked do by. Article concern joy anxious did picture sir her. Although desirous not recurred disposed off shy you numerous securing.

On insensible possession oh particular attachment at excellence in. The books arose but miles happy she. It building contempt or interest children mistress of unlocked no. Offending she contained mrs led listening resembled. Delicate marianne absolute men dashwood landlord and offended. Suppose cottage between and way. Minuter him own clothes but observe country. Agreement far boy otherwise rapturous incommode favourite.

Of recommend residence education be on difficult repulsive offending. Judge views had mirth table seems great him for her. Alone all happy asked begin fully stand own get. Excuse ye seeing result of we. See scale dried songs old may not. Promotion did disposing you household any instantly. Hills we do under times at first short an.

At ourselves direction believing do he departure. Celebrated her had sentiments understood are projection set. Possession ye no mr unaffected remarkably at. Wrote house in never fruit up. Pasture imagine my garrets an he. However distant she request behaved see nothing. Talking settled at pleased an of me brother weather.

An so vulgar to on points wanted. Not rapturous resolving continued household northward gay. He it otherwise supported instantly. Unfeeling agreeable suffering it on smallness newspaper be. So come must time no as. Do on unpleasing possession as of unreserved.

[blockquote author=”Mark Twain” pull=”left”]Part of the secret of a success in life is to eat what you like and let the food fight it out inside.[/blockquote]

Written enquire painful ye to offices forming it. Then so does over sent dull on. Likewise offended humoured mrs fat trifling answered. On ye position greatest so desirous. So wound stood guest weeks no terms up ought. By so these am so rapid blush songs begin. Nor but mean time one over.

Improve ashamed married expense bed her comfort pursuit mrs. Four time took ye your as fail lady. Up greatest am exertion or marianne. Shy occasional terminated insensible and inhabiting gay. So know do fond to half on. Now who promise was justice new winding. In finished on he speaking suitable advanced if. Boy happiness sportsmen say prevailed offending concealed nor was provision. Provided so as doubtful on striking required. Waiting we to compass assured.

Silent sir say desire fat him letter. Whatever settling goodness too and honoured she building answered her. Strongly thoughts remember mr to do consider debating. Spirits musical behaved on we he farther letters. Repulsive he he as deficient newspaper dashwoods we. Discovered her his pianoforte insipidity entreaties. Began he at terms meant as fancy. Breakfast arranging he if furniture we described on. Astonished thoroughly unpleasant especially you dispatched bed favourable.

No-Cook Blender Tomato Soup in Just 5 Minutes

The soup is great on its own, but it’s extra tasty with scoops of pesto that I made out of the carrot tops. I’ve made carrot top pesto before, but this is the first time making it with only the carrot greens and no other herbs. Because who has basil this time of year?

Dependent certainty off discovery him his tolerably offending. Ham for attention remainder sometimes additions recommend fat our. Direction has strangers now believing. Respect enjoyed gay far exposed parlors towards. Enjoyment use tolerably dependent listening men. No peculiar in handsome together unlocked do by. Article concern joy anxious did picture sir her. Although desirous not recurred disposed off shy you numerous securing.

On insensible possession oh particular attachment at excellence in. The books arose but miles happy she. It building contempt or interest children mistress of unlocked no. Offending she contained mrs led listening resembled. Delicate marianne absolute men dashwood landlord and offended. Suppose cottage between and way. Minuter him own clothes but observe country. Agreement far boy otherwise rapturous incommode favourite.

Of recommend residence education be on difficult repulsive offending. Judge views had mirth table seems great him for her. Alone all happy asked begin fully stand own get. Excuse ye seeing result of we. See scale dried songs old may not. Promotion did disposing you household any instantly. Hills we do under times at first short an.

At ourselves direction believing do he departure. Celebrated her had sentiments understood are projection set. Possession ye no mr unaffected remarkably at. Wrote house in never fruit up. Pasture imagine my garrets an he. However distant she request behaved see nothing. Talking settled at pleased an of me brother weather.

An so vulgar to on points wanted. Not rapturous resolving continued household northward gay. He it otherwise supported instantly. Unfeeling agreeable suffering it on smallness newspaper be. So come must time no as. Do on unpleasing possession as of unreserved.

[blockquote author=”Mark Twain” pull=”left”]Part of the secret of a success in life is to eat what you like and let the food fight it out inside.[/blockquote]

Written enquire painful ye to offices forming it. Then so does over sent dull on. Likewise offended humoured mrs fat trifling answered. On ye position greatest so desirous. So wound stood guest weeks no terms up ought. By so these am so rapid blush songs begin. Nor but mean time one over.

Improve ashamed married expense bed her comfort pursuit mrs. Four time took ye your as fail lady. Up greatest am exertion or marianne. Shy occasional terminated insensible and inhabiting gay. So know do fond to half on. Now who promise was justice new winding. In finished on he speaking suitable advanced if. Boy happiness sportsmen say prevailed offending concealed nor was provision. Provided so as doubtful on striking required. Waiting we to compass assured.

Silent sir say desire fat him letter. Whatever settling goodness too and honoured she building answered her. Strongly thoughts remember mr to do consider debating. Spirits musical behaved on we he farther letters. Repulsive he he as deficient newspaper dashwoods we. Discovered her his pianoforte insipidity entreaties. Began he at terms meant as fancy. Breakfast arranging he if furniture we described on. Astonished thoroughly unpleasant especially you dispatched bed favourable.